Zekerheden

Om de kwaliteit van uw reis te waarborgen en om u in geval van faillissementen of calamiteiten zo min mogelijk financiële schade te laten leiden werken wij alleen samen met reisorganisaties die zijn aangesloten bij de volgende organisaties:

SGR – Stichting Garantiefonds Reisgelden

Alle reizen op deze website, met uitzondering van lijnvluchten die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen onder de garantie van de SGR. Deze garantie houdt in dat u als consument uw vooruitbetaalde reisgeld terugkrijgt als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Als de overeenkomst ook het vervoer omvat, en als u al op de plaats van bestemming bent, wordt er ook voor uw terugreis gezorgd. Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl

ANVR – Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen

Voor alle reizen op deze website gelden de ANVR-Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De ANVR hanteert strenge normen voor de kwaliteit van reizen en voor de informatie daarover. Op de website van het ANVR, www.anvr.nl, kunt u onder onderwerpen – overzicht de ANVR-brochure downloaden. Naast de Reisvoorwaarden vindt u in deze brochure ook de ANVR-Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere nuttige informatie.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Alle reizen op deze website vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument (een deel van) uw reissom terugkrijgt als we de reis als gevolg van een calamiteit niet, of niet volledig kunnen uitvoeren en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien we als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of u vervroegd moeten repatriëren.

De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen €2,50 per boeking. Download voor meer informatie de ANVR-brochure (www.anvr.nl, onder onderwerpen – overzicht). Hierin vindt u onder andere de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Kijk voor meer informatie ook op www.calamiteitenfonds.nl.

Pin It on Pinterest

Share This